Работно време

Понеделник до петък
08:00 - 20:00

Адрес

Ул. "Братя Миладинови" 104-108

Телефони

+359 878 605 441 - Гинекология
+359 878 605 443 - Стоматология

Хирургичен или медикаментозен аборт от

Професионален гинеколог в София

Разлики между хирургичен и медикаментозен аборт - предимства и недостатъци:

Хирургичен аборт:

След въвеждане на пациентката в краткотрайна венозна анестезия се извършва бимануална палпация на матката.

Влагалището се разтваря с валви и се дезинфекцира с Браунол. След фиксиране на маточната шийка, с двузъбец се сондира цервикалния канал с хистерометър. Впоследствие същият се дилатира до необходимия просвет.

В маточната кухина се въвежда стерилна канюла, създава се вакуум и внимателно се аспирира плодния сак /бременността/ и функционалния слой на маточната лигавица.

Хирургичният аборт се завършва от вашия гинеколог със сваляне на инструментите и повторна дезинфекция на влагалището и маточната шийка.

Предимства на хирургичния аборт:

Недостатъци на хирургичния аборт:

Относно тези недостатъци:

–  В Медицински център  „Д-р Домусчиеви” за венозна анестезия се използва упойката – Диприван. Това е най-добрия препарат на планетата за този тип анестезия. Доктор Домусчиев е доказан професионалист и опитен гинеколог.

–  Рискът от въвеждане на инфекция е сведен до минимум, чрез използване на най-висок клас автоклав за стерилизация, използване на Браунол /възможно най-добрият препарат на йодна основа/ при дезинфекция на вулвата, влагалището и маточната шийка преди и след интервенцията, и особено внимателно извършване на манипулацията от специалист-гинеколог с над 30 годишен и международен опит. 

–  Рискът от травмиране на маточната лигавица се снижава до минимум, като абортът се извършва изцяло с вакуум аспирация, без използване на кюретаж или екстракция на бременността с абортцанг.

Медикаментозен аборт:

След прецизна ултразвукова диагностика на бременността /най-често с вагинална сонда/, пациентката изпива 1, 2 или 3 таблетки /съответно 200, 400 или 600/ мг Мифегин. Дозата е в зависимост от срока на бременността и теглото пациентката. Мифегинът сенсибилизира /прави чувствителна/ матката към действието на простагландините /хормони, налични в женското тяло/. Пациентката получава 1 таблетка Топожин /400 мг мизопростол-простагландини/, която трябва да изпие около 36 часа след приема на Мифегин. Под действието на Мифегина и Топожина се предполага, че ще настъпи аборт.

Предимства на медикаментозния аборт:

Недостатъци на медикаментозния аборт:

Относно тези недостатъци:

Всичко това е в зависимост от индивидуалната чувствителност на пациентката към Простагландини. Процентът на т. нар. непълни, незавършени /инкомплетни/ аборти със задържани елементи от бременността не е пренебрежимо нисък.

Заключение

В заключение може да се обобщи, че и двата типа аборт имат своите предимства и недостатъци.
Особено важно е прецизната преценка на всеки индивидуален случай, и избирането на най-подходящ метод в конкретния случай.